Лекція професорки Харківського національного університету ім. Василя Каразіна Лілії Безуглої

10 травня здобувачі бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти освітніх програм «Німецька мова і література, англійська мова», «Середня освіта (німецька мова і зарубіжна література)» та «Німецька мова і література, англійська мова, переклад» мали можливість відвідати гостьову лекцію професорки кафедри романо-германської філології Харківського національного університету імені Василя Каразіна Лілії Безуглої на тему: «Відтворення фігур звукопису в українських перекладах лірики Р. М. Рільке: лінгвосеміотичний підхід».

У дискусії зі здобувачами було обговорено типи іконічності за мовною формою, проведено порівняння виявлених у творі оригіналу і перекладах символьних номінацій, іконічніх презентацій, розглянуто особливості відтворення звукопису поезії Р. М. Рільке в українських перекладах на основі вірша «Spanische Tänzerin».

«Залучення лінгвосеміотичного підходу до перекладацького аналізу поетичного тексту надало можливість встановити, що в плані відтворення фігур звукопису переклад М. Бажана є більш наближеним до оригіналу, ніж переклад В. Стуса, хоча обидва перекладачі змогли однаково майстерно відтворити образність тексту Р. М. Рільке» – підсумувала професорка Лілія Безугла.

На зустрічі також були присутні завідувач кафедри Андрій Венгринович, професорка Марія Ткачівська, доцентки Наталія Корольова, Світлана Липка, Наталія Ткачук, старші викладачки Олена Павлишинець, Богдана Петришак, асистенти Роксоляна Івасюк та Олег Весоловський, члени робочих груп з оновлення освітніх програм спеціальності 035 Філологія та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), які висловили думку про подальші гостьові лекції у рамках співпраці між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Харківським національним університету імені Василя Каразіна.