Ткачівська Марія Романівна/Maria Tkachivska

доктор філологічних наук,

завідувач кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформація

Марія Романівна Ткачівська – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Закінчила з відзнакою факультет романо-германської філології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (1982 – 1987 рр.) та аспірантуру цього ж університету.

Починаючи з 1990 року працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посадах асистента, викладача, доцента кафедри німецької філології, професора, завідувача кафедри іноземних мов і перекладу.

Після закінчення аспірантури у 2004 році захистила у Львівському національному університеті імені Івана Франка кандидатську дисертацію на тему «Сполучуваність і функційні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові», спеціальність 10.02.04 – германські мови, науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Віктор Васильович Левицький.

З 2010 року до сьогодні очолює кафедру іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2021 році захистила у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна дисертацію на здобуття ступеня доктора філологічних наук на тему “Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі”. Спеціальність 10.02.16 – Перекладознавство. Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Безугла Лілія Ростиславівна.

Авторка 135 публікацій, зокрема 120 наукових праць, з яких 3 колективні монографії, 71 стаття – у фахових наукових виданнях України, 14 – у закордонних виданнях; 3 словники, 11 – навчально-методичного характеру, 29 статей і матеріалів міжнародних конференцій опубліковані іноземними мовами.

Асоційований член «Центу міждисциплінарних польських студій» Європейського університету «Віадріна» (Франкфрт/Одер);

Наукові зацікавлення: переклад художнього тексту, лексика обмеженого вжитку, маледиктологія, діалектологія, культурологія, сленг, семантика мови.

Марія Ткачівська – член національної Спілки письменників України з 1997 року, поетеса, письменниця. У творчому доробку — поетичні збірки «Просвічені силуети», «Переповнений експрес», “Коли я втікала із раю”, духовна поезія “Долоні до світла” (“Початок”), феєрія «День відбілює ніч», коротка проза «Подарунок від динозавра», авторські афоризми (“Вона – королева і колонізаторка”, “Він – повелитель і приборкувач”, “Любов – стежка до серця”), художні замальовки та есеї німецькою мовою ” Die Ukraine von A bis Z (witzig, würzig, interessant) – “Україна від А до Я (весело, цікаво і з перчиком), дитяча повість “Обережно, діти!”, романи «Тримай мене, ковзанко», “Я і мій Дон Жуан”, «Голос перепілки», «Тримайся за повітря», «Княгиня Острозька», авторка кількох кіносценаріїв, співавторка прозових та поетичних антологій.

Літературні премії та відзнаки:

премія імені Івана Франка (2007),

премія імені Василя Стефаника (2010),

6-ти разова лауреатка Міжнародного конкурсу «Коронація слова» (2007, 2012, 2014, 2015, 2020, 2021),

лауреатка Всеукраїнської літературної премії ім. Леоніда Череватенка (2017),

лауреатка Міжнародної літературної премія імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2018),

лауреатка Міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска (2019 рік),

лауреатка Всеукраїнського конкурсу україномовних прозових видань” DNIPRO-BOOK-FEST-2019″ (Диплом 1-го ступеню, номінація «Прозові твори (романи/повісті) (2019 рік),

лауреатка гран-прі Всеукраїнської премії імені Івана Драча (2021),

лауреатка премії імені Леся Мартовича (2022),

друга премія Фундації Українського Вільного Університету (Нью-Йорк), лауреатка літературно-наукового конкурсу імені Воляників-Швабінських (2022),

лауреатка премії імені Пантелеймона Куліша (2023).

Стажування:

Стажування: університет імені Гумбольдтів, Інститут філології, Берлін, Німеччина (1996-1997); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет романо-германської філології (2011); Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра філології та перекладу (2016); International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) (2023).

 

Основні публікації

1) Ткачівська М.Р. Мовні «заплави» або лихослів’я (перчений хліб перекладача) /М.Р. Ткачівська// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. № 3 (286) лютий 2014. – 184 с. – С. 50-57;

2) Ткачівська М.Р. Мовні «заплави» або лихослів’я (перчений хліб перекладача). Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2014. № 3. С. 50‒57

3) Ткачівська М. Р. Молодіжний сленг і його класифікації. Одеський лінгвістичний вісник. Одеса : Гельветика, 2015. № 6. Т. 2. С. 114–118.

4) Ткачівська М. Р. Текстовий метисаж як одна з важливіших авторських стратегій / М.Р. Ткачівська // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. 2014 – 2015. Вип. 42-43. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.46-51;

5) Ткачівська М. Р. Солдатський жаргон та його переклад на німецьку мову / М.Р. Ткачівська //Вісник Дніпропетровського університету. Серія мовознавство. 2015. Вип. 21 (3) №11. – С.180-188;

6) Ткачівська М. Р. Kanak Sprak та її потенційні можливості / М.Р.Ткачівська// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 6 (331), 2016. – С. 235-240;

7) Ткачівська М. Р. Евфемізм або мовна дипломатія (на прикладі української та німецької мови) / Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка «Слово», Івано-Франківськ, 2016. – №2(34) 590 с. С.102 – 111;

8) Ткачівська М. Р. Евфемізми з царини еротики або нитка Аріадни до делікатності. Науковий вісник Херсонського університету. Випуск 5. Херсон. 2016. – С. 48-53;

9) Ткачівська М.Р. Скатологізми в німецькомовній лінгвокультурі//М.Р. Ткачівська/ Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Випуск 64. Частина 2. Видавництво Національного університету «Острозька академія», – Острог, – 2017. – С.154-158.

10)Ткачівська М. Р. Етнофолізми як перекладацька проблема. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). 2017. Вип. 24. С. 45-55.

11)Ткачівська М. Р. Іншомовні вкраплення та їхнє відтворення в німецькомовних перекладах. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9(3). С. 117–123.

12) Ткачівська М. Р. Табу та його особливості в німецькій та українській лінгвокультурах/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу, Київ, 2017. – Випуск 61, 176 с. С.168 – 174. 9) Tkachivska Maria. Pejorative Lexik und ihre Ubersetzung. Die XXV. Jubilaumstag. Deutsch in der Ukraine & Traditionen, Erfolge, Aufgaben. Thesenband 28.-29. September 2018. Lwiw, Паіс, – 2018. – 182 S. – S.161-163.

13)Ткачівська М.Р. Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі. Спеціальність 10.02.16. Автореф. дис. … д-ра філол. наук. Харків, 2021. 36 с

14)Hrytsiv N., Bekhta I., Buta B., Tkachivska M., Byalyk V. Digitally lexicographized neologisms of Douglas Coupland’s novel “Generation X”: software for bilingual electronic dictionary // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 230–239. 0,8 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).

15) Hrytsiv N., Bekhta I., Tkachivska M., Byalyk V. Sylvia Plath’s I felt-narrative label of The Bell Jar in Ukrainian translation: tagging textness features // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 240–255. 0,71 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).

16) Ткачівська М.Р., Щерба Р. Переклад крізь призму міжкультурної комунікації (на прикладі українського перекладу роману Ґранаха „Da geht ein Mensch“). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 57/2022.

17) Ткачівська М.Р., Мучичка Ю. Радянізми і їхній переклад німецькою мовою. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Том 33 (72) № 5, 2022.

18) Ткачівська Марія, Ткачівський Василь (2022). Переклад фразеологізмів у новелах в. Стефаника. Прикарпатський вісник НТШ Слово/ Івано-Франківськ, 2022.

19) Битківська Ярина, Марія Ткачівська (2022). Поняття нульової транссемантизації як явища на прикладі англійських запозичень в українській мові. Прикарпатський вісник НТШ Слово. Івано-Франківськ, 2022.

20)Ткачівська М. Р., Чорна Я. ПЕРЕКЛАД ПЕЙОРАТИВІВ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕМИ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «ЕНЕЇДА»)  Сер:Філологія.2023 №62 Том 2 DOI https://doi.org10.32841/2409-1154.2023.62.2.33

 

Книги

Maria Tkachivska. Die Ukraine von A bis Z: witzig, würzig, interessant. – Львів: Видавнича компанія «АРС», 2012. – 208с.

 

Контакти

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76000 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

e-mail: mariatkachivska@gmail.com

 

EN

Prof. Dr. habil. Maria Tkachivska
Graduated with honors from the Faculty of Romance and Germanic Philology of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (1982 – 1987) and completed her postgraduate studies at the same university.

Since 1990, she has been working at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University as an assistant professor, lecturer, associate professor of German Philology, professor, and head of the Department of Foreign Languages and Translation.

From 1996 to 1997, she did an internship at the Humboldt University in Berlin, Germany.

After completing her postgraduate studies in 2004, she defended her PhD thesis at the Ivan Franko National University of Lviv on “Compatibility and Functional Features of Adjectives Denoting Portrait Characteristics of a Person in Modern German” (specialty 10.02.04 – Germanic Languages), with Professor, Doctor of Philology Viktor Levytskyi as her academic supervisor.

Since 2010, she has been the Head of the Department of Foreign Languages and Translation at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

In 2021, she defended her dissertation for the degree of Dr. habil. of Philology at V. N. Karazin Kharkiv National University on the topic of “Cultural and Emotional Patterns of Reproduction of Limited Use Vocabulary in Ukrainian-German Literary Translation”. Specialty 10.02.16 – Translation Studies. Scientific advisor: Doctor of Philology, Professor of the Department of German Philology and Translation of V. N. Karazin Kharkiv National University Liliia Bezuhla.

She is the author of 135 publications, including 120 scientific works, including 3 collective monographs, 71 articles in professional scientific journals of Ukraine, 14 in foreign publications; 3 dictionaries, 11 of an educational nature, 29 articles and materials of international conferences published in foreign languages.

Associate member of the Center for Interdisciplinary Polish Studies at the European University Viadrina (Frankfurt/Oder);

Research interests: translation of literary text, limited use vocabulary, maledictology, dialectology, cultural studies, slang, language semantics.

Member of the National Writers’ Union of Ukraine. She writes novels, short fiction, and poetry. She has been awarded many prizes.