УМОВИ ВСТУПУ на спеціальність “Міжнародні відносини”

Підготовка фахівців здійснюється: – за рахунок видатків державного бюджету; – за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; -за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.   Ліцензований обсяг прийому на підготовку фахівців ОКР “бакалавр” становить: -для спеціальності “Міжнародні відносини” – 100 осіб на денну форму Читати далі