Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі»

19-20 травня на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі». Захід проведено в онлайн-форматі із застосуванням платформи Zoom. Модератор конференції – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Іванна Кулик. Перекладачі: Тетяна Близнюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, фахівець із використання освітніх інновацій Центру інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem»; Наталія Сабат, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, учасниця програми академічної мобільності (стипендія Лейна Кіркланда) в університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

Науковий форум розпочався вшануванням хвилиною мовчання героїв України, які загинули від рук російських окупантів.

Із вітальним словом виступили: Валентина Якубів – перший проректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, професор; Оксана Кондур – декан Педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор; стейкхолдери освітньої програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Ростислав Микитюк – директор Івано-Франківського обласного центру соціальних служб та Леся Дикун – директор Івано-Франківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Виступаючі побажали учасникам конференції плідної та насиченої роботи в обговоренні актуальних питань, цікавих доповідей та активної дискусії; подякували закордонним учасникам за ту підтримку, яку уряди їхніх країн надають українцям, що постраждали внаслідок російської агресії.

Робота конференції відбувалася за такими напрямами: сучасна сім’я в контексті викликів російсько української війни (2014 – 2023); розвиток соціальних послуг і сервісів в Україні та зарубіжжі; методика і технологія соціально-педагогічної діяльності; основні напрями підготовки фахівця в умовах суспільних реформ; міждисциплінарний дискурс у дослідженні соціальних проблем; важливість соціальної роботи для повоєнної відбудови України.

До конференції долучилися понад 200 учасників – науковців, практиків, фахівців із соціальної роботи, очільників і працівники державних та недержавних організацій, фондів, випускників спеціальності «Соціальна робота», здобувачів вищої та фахової передвищої освіти – з різних країн світу, зокрема Німеччини, Польщі, Латвії, Італії, Франції, Канади, США. Вони обговорили актуальні соціальні проблеми країн Центрально-Східної Європи: соціальні виміри наслідків російської агресії проти України, місце й роль
соціальної роботи у подоланні цих наслідків; сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та за кордоном; проаналізували інноваційні соціальні практики в умовах сучасної реальності та ін.

Значний інтерес у присутніх викликала доповідь «Social Work in Germany: Roots – System – Challenge» (доповідач – Армін Шнайдер, професор, доктор, декан факультету соціальних наук Університету прикладних наук у Кобленці, Німеччина), у якій йшлося про пріоритетні напрями соціальної політики країни, форми успішної соціалізації та безконфліктної інтеграції молоді у практику суспільного буття; цінності, місію соціальних служб у вирішенні різного роду соціальних проблем, як-от старіння населення та міграція. А. Шнайдер також підкреслив важливість співпраці між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Університетом прикладних наук у Кобленці, започаткованої доктором філософських наук, професором кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Галиною Михайлишин.

Особливості дуальної освіти в Німеччині та соціально-освітнього супроводу українських учнів, вимушено переміщених до Німеччини у звʼязку з війною в Україні, розкрила Olga Helbach – радниця департаменту освіти в школах з питань навчання українських біженців в Німеччині, доцент Карл Бенц коледжу (Кобленц, Німеччина), випускниця Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Доповідачі від ЗВО-партнерів Республіки Польща висловили оптимістичні сподівання щодо візії України у майбутньому світі та озвучили низку доповідей. Так, Marta Czechowska-Bieluga, доктор хабілітований, професор кафедри соціальної педагогіки факультету педагогіки і психології університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, крізь призму члена Польського товариства соціальних політиків Люблінського відділення резюмувала, чому варто створювати центри соціальних служб у Польщі. Про значення соціальної роботи у формуванні ставлення до домашнього насильства в післявоєнній Україні (за результатами власного дослідження) розповіли доктори факультету суспільних наук Інституту сім’ї, педагогіки та соціальної
роботи Папського університету Івана Павла ІІ у Кракові Barbara Sordyl-Lipnicka (супервізор) та Katarzyna Wojtanowicz.

Значний резонанс та широке обговорення викликала доповідь «Компетенції кроскультурності та різноманіття в сучасній соціальній роботі» доктора філософських наук, професора, професора Центру кроскультурних досліджень Університету Верони, професора кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, керівника Кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні Європейські Студії», керівника Центру досконалості Жана Монне «Європейські Студії соціальних інновацій в освіті» Марії Нестерової. Доповідач запросила учасників конференції до співпраці та обміну досвідом, адже сьогодні кроскультурні комунікації стали важливим елементом життя кожної людини, процеси світової інтеграції є загальноприйнятими, тому поле наукових досліджень надзвичайно широке.

Також присутні ознайомилися з сучасним практичним досвідом у галузі соціальної роботи в Латвії. Aleksandra Pavlovska, магістр соціальної роботи, соціальний працівник Ресурсного центру для людей з розумовими вадами; наставник молоді у Підлітковому ресурсному центрі в м. Єлгава, охарактеризувала інновації та виклики на шляху впровадження підтримки прийняття рішень для людей з обмеженими можливостями. Виступаюча наголосила на потребі реформування соціальної роботи та зазначила, що соціальні працівники є агентами змін на всіх рівнях. Liga Rasnača, доцент кафедри соціальної роботи факультету соціології, програма «Соціальна робота» Латвійського університету (Рига), розкрила особливості підготовки майбутніх соціальних працівників у Латвії, закцентувавши на важливості студентоцентрованого підходу в освітньому процесі. Доповідач розповіла також про залучення здобувачів освіти до підготовки освітніх програм, пошук гнучких, орієнтованих на студента, форм здобуття освіти, адже у закладах вищої освіти Латвії навчаються також і українці.

Практичним досвідом із упровадження інноваційних підходів у вирішенні соціальних проблем людей похилого віку в Ніжинській територіальній громаді (на базі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) поділилася з учасниками конференції кандидат педагогічних
наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Антоніна Конончук. Доповідач охарактеризувала проєкт, реалізований у співпраці з Представництвом Фонду міжнародної солідарності в Україні: «Створення соціального хабу «Ми разом» на базі відділення денного перебування Територіального центру», що уможливило функціонування трьох функціональних просторів для людей похилого віку: спортивного, розвиваючого, концертного. Антоніна Іванівна поділилася з присутніми умовами успіху: міжвідомча і міждисциплінарна взаємодія, професіоналізм фахівців, чітка організація і управління, відповідальність, вболівання за інтереси мешканців своєї громади, відкритість у спілкуванні тощо.

Aleksander Kartasiński, президент Інституту дитячих справ (Фонд Happy Kids), висловив міркування щодо пошуку ефективних шляхів надання допомоги дітям, які постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну, та вніс пропозицію започаткувати співпрацю з кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи. Доповідач вказав на визначальну роль людського фактора у процесі соціальної роботи й ролі особистості в історії загалом, потребу дотримуватися принципів гуманізму, моральності, справедливості, людяності.

Втім, безпрецедентні масові злочини, що їх сьогодні вчиняє рф в Україні, свідчать про повне розлюднення ворога, який дегуманізований власною владою. Зараз росія дискредитує саме поняття того, ким є людина, людська спільнота. Весь світ сьогодні об’єднується, щоб припинити звірства рф. Тому так актуально звучав виступ кандидата історичних наук, доцента кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігора Дрогобицького «Проблема «розлюднення» в
контексті християнського антропологічного вчення».

Проблеми соціальної адаптації вимушено переміщеної української молоді до умов проживання за кордоном розкрив здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Данило Метельський (науковий керівник – доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Галина Михайлишин). Данило виступив із пропозицією створення Аналітичного центру на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, тим паче, що заклад має значний досвід роботи, адже сприяє функціонуванню релокованого Херсонського університету.

Конференція відбулася за ініціативи кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Співорганізаторами стали Гданська Вища Гуманістична Школа (м. Гданськ, Республіка Польща), Економічний університет (м. Варна, Болгарія), Жилінський університет (Республіка Словаччина), Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Університет HOHSCHULE (м. Кобленц, Німеччина), Факультет педагогіки і психології –Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща), Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія), Факультет суспільних наук – Латвійський університет (м. Рига, Латвія), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Черкаський державний технологічний університет, Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради, Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського.

Науковий форум сприяв обміну знаннями та досвідом; підвищенню інтересу молодих дослідників до активної наукової діяльності в галузі соціальної роботи; формуванню наукових та академічних зв’язків між провідними навчальними та дослідницькими закладами соціогуманітарного профілю України та зарубіжних країн.