Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо асистента кафедри іноземних мов і перекладу факультету історії, політології і міжнародних відносин

Ницполь Вікторію Ігорівну

з успішним захистом дисертації на тему «Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на засіданні спеціалізованої Вченої ради  К 35.051.15 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Ікалюк Леся Михайлівна (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Ущина Валентина Антонівна, завідувач кафедри англійської філології факультету іноземної філології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); кандидат філологічних наук, доцент Ізотова Наталя Павлівна, доцент кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського (Київський національний лінгвістичний університет).