УМОВИ ВСТУПУ на спеціальність “Міжнародні відносини”

Підготовка фахівців здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету;

– за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

-за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

Ліцензований обсяг прийому на підготовку фахівців ОКР “бакалавр” становить:

-для спеціальності “Міжнародні відносини” – 100 осіб на денну форму навчання;

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти на основі повної загальної середньої освіти (для ОКР – бакалавр):

  1. Українська мова та література, (вага сертифікату ЗНО – 0,25);
  2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), (вага сертифікату ЗНО – 0,45);
  3. Історія України або математика, (вага сертифікату ЗНО – 0,2).

Працевлаштування

Випускники спеціальності “Міжнародні відносини” – це високопрофесійні фахівці, підготовлені до виконання аналітичної, управлінської, перекладацької та дослідницької діяльності. Отримавши кваліфікацію політолога-міжнародника та перекладача, вони можуть працювати в апараті МЗС України, дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном, в бюро перекладів, об’єднаннях, культурних центрах, підприємствах, які здійснюють зовнішньополітичну діяльність, туристичних агентствах, на науково-педагогічній роботі у вищих навчальних закладах тощо.