Міжнародна співпраця

Міжнародне співробітництво кафедри іноземних мов і перекладу

Міжнародні зв’язки кафедри іноземних мов і перекладу є добре налагодженими і дають можливість студентам відвідувати зустрічі із політиками, дипломатами та представниками різних країн, які часто організовуються нашим університетом (наприклад, зустріч із послом Норвегії, із повноважними послами Вишеградської четвірки та ін.). Такі зустрічі створюють сприятливе підґрунтя для вдосконалення англійської мови, усвідомлення проблем сучасного світу, проникнення в інші культури та розширення світогляду студентів.
Завдяки співпраці із вузами інших країн, на кафедрі викладають носії іноземних мов. Тут працював викладач із Великобританії Пол Ендрю Вікерс, викладач із Угорщини Ірен Берлак, представник американського корпусу миру Томас Беафут, а також учасники програми Фулбрайту Софія Фаріон та професор університету Східного Іллінойса Девід Грекон. З 2019 року кафедра успішно продовжує співпрацю із стипендіатами програми Фулбрайту та запрошеним лектором з Угорщини – Дорою Домонтош.
Важливим пунктом у міжнародному співробітництві кафедри є перекладацька практика студентів четвертого, п’ятого і шостого курсів спеціальності “Міжнародні відносини” на іноземних підприємствах, на спільних підприємствах із українським та іноземним капіталом, а також на українських приватних та державних установах, у тому числі обласній держадміністрації, торгово-промисловій палаті, митниці тощо. Така практика для студентів стає цінним досвідом і можливістю випробувати власні сили та знання. Крім цього, у рамках зустрічей із представниками Німецької служби обміну студентів, в яких брали участь студенти спеціальності “Міжнародні відносини”, студентка 5-го курсу виграла дворічну стипендію для навчання у німецькому місті Кьольн, що свідчить про значні перспективи, які студенти мають можливість отримати у процесі навчання в університеті.
На культурно-освітньому рівні проводяться зустрічі із іноземними митцями (зустріч із німецьким режисером А. Віттіх та перегляд фільму про Алєксандра Гранаха “Ось іде людина”), організовуються поїздки за кордон із екскурсіями та відвідуванням музеїв та галерей, що сприяє духовному та культурному збагаченню студентів.
Викладачі кафедри також проходять стажування в інших країнах (Німеччина, Угорщина та ін.), що значно підвищує рівень викладання і допомагає запровадженню європейських стандартів у підході до проведення занять. Вони також беруть активну участь у науковій діяльності за межами нашої держави, публікуючи наукові статті та монографії у провідних фахових виданнях світу, що є важливим показником міжнародної співпраці. Крім цього, викладачі кафедри виступають у ролі перекладачів на переговорах не тільки в межах університету, але й на міському та обласному рівнях, що підтверджує їх високу кваліфікацію.