Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку, завідувачку кафедри іноземних мов і перекладу факультету історії, політології і міжнародних відносин нашого університету

ТКАЧІВСЬКУ МАРІЮ РОМАНІВНУ

з успішним захистом дисертації на тему: «Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство.

Науковий консультант: докторка філологічних наук, професорка, Безугла Лілія Ростиславівна, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, професорка кафедри німецької філології та перекладу.

Офіційні опоненти:  Коломієць Лада Володимирівна, докторка  філологічних наук, професорка, Київський національний університет ім.Т.Шевченка, Інститут філології, професорка кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови; Засєкін Сергій Васильович, доктор філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри прикладної лінгвістики; Мізін Костянтин Іванович, доктор філологічних наук, професор, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.