Фонолабораторія

Фонолабораторія кафедри іноземних мов і перекладу забезпечує проведення лабораторних і практичних занять з іноземних мов, а також надає можливість студентам використовувати на практиці здобуті теоретичні знання.

В режимі аудіотренувань студенти вдосконалюють навички усного говоріння, збагачують словниковий запас, отримують досвід ситуативного мовлення. Окрім традиційних методів тестування та перевірки знань, фонолабораторія надає викладачеві змогу оцінювати мовні досягнення учнів, швидкість та повноту сприйняття.

Практичні заняття у фонолабораторії проводяться як у групі, так і індивідуально. Також фонолабораторія активно використовується для проведення гуртків з іноземних мов.

До основних завдань та функцій діяльності фонолабораторії належить:

– організація та проведення практичних занять із дисциплін згідно вимог освітньо-професійних програм;

– забезпечення умов синхронного та послідовного перекладу з англійської, німецької, французької та іспанської мов, а також можливість перманентного контролю  швидкості реакції студента на текст;

– забезпечення студентів мультимедійними засобами у сфері їхньої перекладацької діяльності;

– створення умов для формування досвіду науково-практичної діяльності студентів.