Навчально-методичні матеріали

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ

І. Навчально-методичні посібники:

 1. Diplomacia de Ukraina y los paises hispanohablantes. Навчальний посібник / Поглод Г. Я. – Івано-Франківськ, 2011. – 32 с.
 2. Поглод Г. Я. Навчальний посібник “Дипломатія”. Івано-Франківськ. Видавництво “НАІР”, 2013 р. 102 с.
 3. Diplomacy and Mass Media in Contemporary World. Навчальний посібник / Михайлюк О. Ю., Шкледа Л. І., Ткачівська М. Р. – Івано-Франківськ: В-во «НАІР», 2012. – 320 с.
 4. Diplomacy. Навчальний посібник/ Михайлюк О. Ю., Пташник Ю. В. – Івано-Франківськ, 2011. – 144 с.
 5. Перекладацька практика. Навчально-методичний посібник для студентів напрямку підготовки 6.03020101, 7. 03020101, 8. 03020101 «Міжнародні відносини» / Марія Романівна Ткачівська, Оксана Юріївна Михайлюк, Василь Васильвич Ткачівський. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2012. – 76 с.
 6. Human Nature. Навчально-методичний посібник / Богачевська Л. О., Великорода В. Б., Петренко Л. Я. – Івано-Франківськ, 2011. – 36 с.
 7. Французька мова для дипломатії: практикум для студентів другого курсу факультету «Міжнародні відносини» / О. М. Слатинська. – Івано-Франківськ: В-во «Фоліант», 2012. – 79 с.
 8. The World of Ambassadors / Л. Богачевська, О. Семак. – Івано-Франківськ: В-во «Нова Зоря», 2012. – 80 с.
 9. Business English. More English for Additional Reading / Л. Богачевська, О. Семак. – Івано-Франківськ: В-во «Просвіта», 2014. – 128 с.
 10. Ткачівська М.Р., Ткачівський В.В., Ницполь В.І., Кобута С.С. Перекладацька практика. Особливості перекладу документів : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини». Івано-Франківськ, 2021. 56 с.
 11. Ткачівська М.Р. Семак О.І. Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни «Теорія і практика перекладу» ОКР «Магістр».  Івано-Франківськ. Супрун В.П., 2020.  32 с.
 12. Прикарпатське коріння дипломатії = Precarpathian Roots of Diplomacy: довідкова книга / Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника; уклад. : Ткачівська М. Р., Савчак І. В. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2022. – 144 с.
 13. Ницполь В.І, Ткачівська М.Р. English for International Negotiations : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини». Івано-Франківськ, 2022. 56 с.
 14. Ткачівська М.Р., Семак О.І. Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни «Теорія і практика перекладу» ОКР «Магістр».  Івано-Франківськ. Супрун В.П., 2021.  32 с.
 15. Семак О.І., Ткачівська М.Р. Методичні рекомендації до підготовки та проведення  державного екзамену з дисципліни «Теорія і практика перекладу» для спеціальності «Міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародним бізнесом» ОКР «Магістр». Івано-Франківськ. ФОП Корольчук В., 2022.30 с.
 16. English for International Relations: навчальний посібник з навчальної дисципліни «Іноземна мова спеціальності» англійською мовою для студентів ОР бакалавр спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії» / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника; уклад. : І. В. Савчак. – Івано-Франківськ, 2021. – 84 с.
 17. Історія української культури = History of Ukrainian Culture : методичні вказівки до курсу лекцій з навчальної дисципліни «Історія української культури» англійською мовою для студентів ОР бакалавр спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії» / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника; уклад. : І. В. Савчак. – Івано-Франківськ, 2019. – 60 с.
 18.  Савчак І. В. Learning Ukrainian History: навчальний посібник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України / І. Савчак // Івано-Франківськ, 2017. – 80с.
 19. Серман Л.І. Граматичний практикум з французької мови. Навчально-методичні рекомендації.  − Івано-Франківськ: 2022, 72 с.
 20. Серман Л.І. Основи формування професійного іміджу перекладача. Навчально-методичні рекомендації.  − Івано-Франківськ: 2022. 71 с.
 21. Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (французька)»  для студентів І курсу освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Івано-Франківськ: 2021. 14 с.
 22. Ницполь В.І. Кобута С.С. Social-Political Glossary: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини». Івано-Франківськ, 2021. 70 с.
 23. Кобута С.С. «On Editing: How to Make Translation Better». Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Івано-Франківськ, 2021 – 60 с.
 24. Кобута С.С. «Практикум перекладу» Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та «Міжнародні економічні відносини». Івано-Франківськ, 2019. – 50с.
 25. Кобута С.С. «Практикум перекладу» Навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та «Міжнародні економічні відносини». Івано-Франківськ, 2019. – 50с.
 26. “The Outlines of Modern Art.Збірник текстів і завдань з англійської мови для студентів інституту мистецт” Івано-Франківськ, 2019. – 36с.
 27. The Outline of World History. Збірник текстів і завдань для студентів історичних спеціальностей / Битківська Я., Івано- Франківськ, 2022. – 20 с.
 28.  Битківська Я. Збірник текстів і завдань для самостійної роботи студентів.  Івано-Франківськ, 2022-  40с.
 29. Ткачівська М.Р. Семак О.І. Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни «Теорія і практика перекладу» ОКР «Магістр».  Івано-Франківськ. Супрун В.П., 2020.  32 с.
 30. Bogachevska L.Semak O. People Who Changed the World. Івано-Франківськ. Супрун В.П. : 2021. 42 с
 31. Bogachevska L.Semak O. Preparation For the International Exam, Its Structure and Practical Tasks. Івано-Франківськ : 2022. Супрун В.П. 54 с.
 32. Семак О.І. Ткачівська М.Р. Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни “Теорія і практика перекладу” для спеціальності “Міжнародні економічні відносини”, “Управління міжнародним бізнесом” ОКР “Магістр”. Івано-Франківськ. ФОП Корольчук В., 2022. 30 с. 

ІІ. Навчально-методичні комплекси до дисциплін:

Практичний курс англійської мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «міжнародні відносини»

Практичний курс іспанської мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «міжнародні відносини»

Практичний курс німецької мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «міжнародні відносини»

Практичний курс французької мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «міжнародні відносини»

Практичний курс англійської мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «історія»

Практичний курс англійської мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «політологія»

 

ІІІ. Відео та аудіо записи для використання на практичних заняттях для студентів спеціальностей «міжнародні відносини», «політологія» (відповідно до програмових вимог із обов’язковою фіксацією у журналі  обліку відвідування фотолабораторії).

 

 1. Аудіозаписи та відеозаписи до підручника «Language Leader» (1-й та 2-й рік навчання спеціальності «міжнародні відносини»
 2. Аудіозаписи та відеозапси до підручника «Activate» (1-й та 2-й рік навчання спеціальності «міжнародні відносини»
 3. Відеозаписи новин, виступів політичних лідерів (для студентів усіх років навчання відповідно до рівня знань).