Навчально-методичні матеріали

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ

І. Навчально-методичні посібники:

 1. Diplomacia de Ukraina y los paises hispanohablantes. Навчальний посібник / Поглод Г. Я. – Івано-Франківськ, 2011. – 32 с.
 2. Поглод Г. Я. Навчальний посібник “Дипломатія”. Івано-Франківськ. Видавництво “НАІР”, 2013 р. 102 с.
 3. Diplomacy and Mass Media in Contemporary World. Навчальний посібник / Михайлюк О. Ю., Шкледа Л. І., Ткачівська М. Р. – Івано-Франківськ: В-во «НАІР», 2012. – 320 с.
 4. Diplomacy. Навчальний посібник/ Михайлюк О. Ю., Пташник Ю. В. – Івано-Франківськ, 2011. – 144 с.
 5. Перекладацька практика. Навчально-методичний посібник для студентів напрямку підготовки 6.03020101, 7. 03020101, 8. 03020101 «Міжнародні відносини» / Марія Романівна Ткачівська, Оксана Юріївна Михайлюк, Василь Васильвич Ткачівський. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2012. – 76 с.
 6. Human Nature. Навчально-методичний посібник / Богачевська Л. О., Великорода В. Б., Петренко Л. Я. – Івано-Франківськ, 2011. – 36 с.
 7. Французька мова для дипломатії: практикум для студентів другого курсу факультету «Міжнародні відносини» / О. М. Слатинська. – Івано-Франківськ: В-во «Фоліант», 2012. – 79 с.
 8. The World of Ambassadors / Л. Богачевська, О. Семак. – Івано-Франківськ: В-во «Нова Зоря», 2012. – 80 с.
 9. Business English. More English for Additional Reading / Л. Богачевська, О. Семак. – Івано-Франківськ: В-во «Просвіта», 2014. – 128 с.

ІІ. Навчально-методичні комплекси до дисциплін:

Практичний курс англійської мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «міжнародні відносини»

Практичний курс іспанської мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «міжнародні відносини»

Практичний курс німецької мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «міжнародні відносини»

Практичний курс французької мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «міжнародні відносини»

Практичний курс англійської мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «історія»

Практичний курс англійської мови та екзаменаційні вимоги для студентів спеціальності «політологія»

 

ІІІ. Відео та аудіо записи для використання на практичних заняттях для студентів спеціальностей «міжнародні відносини», «політологія» (відповідно до програмових вимог із обов’язковою фіксацією у журналі  обліку відвідування фотолабораторії).

 

 1. Аудіозаписи та відеозаписи до підручника «Language Leader» (1-й та 2-й рік навчання спеціальності «міжнародні відносини»
 2. Аудіозаписи та відеозапси до підручника «Activate» (1-й та 2-й рік навчання спеціальності «міжнародні відносини»
 3. Відеозаписи новин, виступів політичних лідерів (для студентів усіх років навчання відповідно до рівня знань).