“Вивчення іноземних мов”

                                                                      ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

                                               засідання кафедри  іноземних мов і перекладу

                                   факультету історії, політології і міжнародних відносин

                         ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

                                                                    № 2 від «1» жовтня 2022 р.

            СЛУХАЛИ:

 

  1. Про вивчення студентами спеціальностей «032 Історія та археологія», «014 Середня освіта (історія), «052 Політологія», «052 Політологія (Національна безпека)», «292 Міжнародні економічні відносини», «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжрегіональні студії», «073 Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)» англійської мови як основної іноземної мови та  вибір студентами спеціальності «292 Міжнародні економічні відносини» та «291 Міжнародні відносини і міжрегіональні студії» другої іноземної мови (французької, іспанської, польської, німецької).

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Ткачівська М.Р. – д.ф.н., доц., завідувач кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тимків І.В. – к.п.н., доцент кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Семак О.І. – к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Серман Л.І. – к.п.н., доцент кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Кобута С.І. – к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

УЗВАЛИЛИ:

  1. Для всіх студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальностей «032 Історія та археологія», «014 Середня освіта (історія)», «052 Політологія», «052 Політологія (Національна безпека)» вивчати єдину іноземну мову – англійську.
    • Створити різнорівневі групи, враховуючи рівень знань студентів.
    • За можливості створити групу початківців (Beginner – A1) для тих, хто вивчав іншу іноземну мову.
  2. Для всіх студентів спеціальності «292 Міжнародні економічні відносини», «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжрегіональні студії», «073 Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)» основною іноземною затвердити англійську мову (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).
  3. Для всіх студентів спеціальності «292 Міжнародні економічні відносини» та «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжрегіональні студії» запропонувати на вибір для вивчення другої іноземної мови такі чотири мови: французьку, іспанську, німецьку і польську. Мова обирається кожним студентом добровільно перед початком навчання, і її вивчення триває три з половиною роки (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). Упродовж навчання на ОКР «бакалавр» перехід на іншу мову не передбачений. Зміна мови передбачена тільки при переході на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

 

Завідувач кафедри                  підписано_______           М.Р. Ткачівська

(підпис)                      (ініціали, прізвище)

 

Секретар                                 підписано_______                    Я.Чорна

(підпис)                         (ініціали, прізвище)