«On the Way to Professional Translation and Interpreting»

Cтудентський науково-практичний гурток

«On the Way to Professional Translation and Interpreting»

на 2022-2023 н. р.

Науковий керівник: Кобута С.С.

Метою діяльності гуртка є розвиток та поглиблення перекладацьких навичок та вмінь студентів спеціальностей “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, “Міжнародні економічні відносини” та «Управління міжнародним бізнесом».

Основними завдання гуртка:

 • ознайомлення студентів молодших курсів із базовими поняттями усного та письмово перекладу;
 • тренування послідовного та синхронного перекладу як доповнення академічного курсу «Теорія і практики перекладу»;
 • розвиток навичок сприйняття іноземної мови на слух, адаптації та сприйняття різних акцентів, а також особливостей вимови не носіями мови;
 • ознайомлення студентів із текстами різного стилю у рамках поглиблення теоретичних знань з академічного курсу «Теорія і практики перекладу»;
 • робота із додатковими лексичними матеріалами для поповнення словникового запасу із ряду професійних тем;
 • розвиток навичок слухання, концентрації та запам’ятовування тексту;
 • удосконалення навичок note-taking;
 • робота над перекладацькими помилками (типовими, оказіональними та індивідуальними);
 • робота над розвитком професійної перекладацької впевненості (яка часто приходить із практикою).

 

Основними напрямами діяльності є:

 • робота із нотатками в рамках послідовного перекладу
 • робота над синхронним перекладом
 • робота над виконанням та редагуванням письмових перекладів (зокрема художній переклад).