«Академічне есе»

Гурток « Академічне есе».
Керівник гуртка- доцент Битківська Я.В.

Мета діяльності гуртка – реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів
спеціальності міжнародних відносин.

Основні завдання гуртка:
1. Розвивати навички писемного мовлення, пов’язаних з умінням формулювати власні судження
з проблемних питань англійською мовою
2. Аналізувати окремі явища і факти, викладати думки в логічній послідовності, виробляти
узагальнення і робити висновки.
3. Вчитися спонукати читачів до роздумів, завдяки переконливості і яскравості викладу
викликати у них емоційний відгук на прочитане
4. Розкривати власну авторську позицію, особисте бачення проблемної ситуації і способів її
вирішення
5. Вміти чітко визначати проблему , аргументувати її на основі самостійного аналізу.
6. Вміти застосовувати інверсію, асоціативні ряди, риторичні питання, фразеологізми для
підсилення експресивності та стилістичної виразності.
7. Вміти структурувати думки у есе відповідно до його виду.