Ткачівська Марія Романівна/Maria Tkachivska

кандидат філологічних наук,доцент,

завідувач кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Марія Романівна Ткачівська – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (1982 – 1987 рр.) та аспірантуру цього ж університету. Тема кандидатської дисертації: «Сполучуваність прикметників з іменниками на позначення портретної характеристики людини», спеціальність 10.02.04 – германські мови, керівник – проф., док. В. В. Левицький. З 1996 по 1997 рік – стажування в університеті імені Гумбольдта, м. Берлін, Німеччина. Авторка багатьох навчальних посібників, наукових статей, співавторка словників та монографій. В університеті викладає з 1990 року.

Наукові зацікавлення: семантика мови, переклад.

Марія Ткачівська – член національної Спілки письменників України з 1997 року, поетеса, письменниця. У творчому доробку — поетичні збірки «Просвічені силуети», «Переповнений експрес», “Коли я втікала із раю”, духовна поезія “Долоні до світла” (“Початок”), феєрія «День відбілює ніч», коротка проза «Подарунок від динозавра», авторські афоризми (“Вона – королева і колонізаторка”, “Він – повелитель і приборкувач”, “Любов – стежка до серця”), художні замальовки та есеї німецькою мовою ” Die Ukraine von A bis Z (witzig, würzig, interessant) – “Україна від А до Я (весело, цікаво і з перчиком), романи «Тримай мене, ковзанко», “Я і мій Дон Жуан”, дитячий роман “Обережно, діти!”, друкується в журналах “Перевал”, “Світло надії”та ін., авторка численних пісенних текстів.

Літературні відзнаки: лауреатка премії імені Івана Франка (2006), премії ім. В.Стефаника (2010), лауреатка Міжнародного конкурсу романів і кіносцкнаріїв “Коронація слова – 2007 у номінації “Романи”, лауреатка Міжнародного конкурсу “Коронація слова – 2012” у номінації “Твори для дітей”, лауреатка Міжнародного конкурсу “Коронація слова – 2015” у номінації “Кіносценарії” (анімація “Цокає час”). Лауреатка Всеукраїнської літературної премії ім. Л.Череватенка (2017), Міжнародної літературної премія імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2018), Всеукраїнського конкурсу україномовних прозових видань” DNIPRO-BOOK-FEST-2019″ (Диплом 1-го ступеню, номінація “Прозові твори (романи/повісті) (2019 рік).

1) Ткачівська М.Р. Мовні «заплави» або лихослів’я (перчений хліб перекладача) /М.Р. Ткачівська// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. № 3 (286) лютий 2014. – 184 с. – С. 50-57;

2) Ткачівська М. Р. Текстовий метисаж як одна з важливіших авторських стратегій / М.Р. Ткачівська // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. 2014 – 2015. Вип. 42-43. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.46-51;

3) Ткачівська М. Р. Солдатський жаргон та його переклад на німецьку мову / М.Р. Ткачівська //Вісник Дніпропетровського університету. Серія мовознавство. 2015. Вип. 21 (3) №11. – С.180-188;

4) Ткачівська М. Р. Kanak Sprak та її потенційні можливості / М.Р.Ткачівська// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 6 (331), 2016. – С. 235-240;

5) Ткачівська М. Р. Евфемізм або мовна дипломатія (на прикладі української та німецької мови) / Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка «Слово», Івано-Франківськ, 2016. – №2(34) 590 с. С.102 – 111;

6) Ткачівська М. Р. Евфемізми з царини еротики або нитка Аріадни до делікатності. Науковий вісник Херсонського університету. Випуск 5. Херсон. 2016. – С. 48-53;

7) Ткачівська М.Р. Скатологізми в німецькомовній лінгвокультурі//М.Р. Ткачівська/ Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Випуск 64. Частина 2. Видавництво Національного університету «Острозька академія», – Острог, – 2017. – С.154-158.

8) Ткачівська М. Р. Табу та його особливості в німецькій та українській лінгвокультурах/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу, Київ, 2017. – Випуск 61, 176 с. С.168 – 174. 9) Tkachivska Maria. Pejorative Lexik und ihre Ubersetzung. Die XXV. Jubilaumstag. Deutsch in der Ukraine & Traditionen, Erfolge, Aufgaben. Thesenband 28.-29. September 2018. Lwiw, Паіс, – 2018. – 182 S. – S.161-163.

Книги

Maria Tkachivska. Die Ukraine von A bis Z: witzig, würzig, interessant. – Львів: Видавнича компанія «АРС», 2012. – 208с.

 

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76000 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

e-mail: mariatkachivska@gmail.com

Maria Tkachivska – Candidate of Philological Sciences, assistant professor, the Head of Foreign Languages and Translation Department of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. She graduated with honors from the Faculty of Foreign Languages of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (1982 – 1987 years). She defended the candidate thesis on the theme “Compatibility of adjectives with nouns denoting human’s portrait characteristics”, specialty 10.02.04 – Germanic Languages, the supervisor – Professor, Doctor of Philology Volodymyr Levitsky.

From 1996 to 1997 the scientist had the internship at the Humboldt University in Berlin, Germany. Mariya Tkachivska is the author of many textbooks, scientific articles, co-author of dictionaries and monographs. She has been teaching at university since 1990.

Scientific interests: semantics of language, translation.

Maria Tkachivska has been a member of the National Writers’ Union of Ukraine since 1997, poet and writer. Her creative works include poetic collection “Enlightened Silhouettes”, “Crowded Express” extravaganza “The Day Whitens the Night”, “The gift of a Dinosaur,” novel “Hold Me, Skating Rink”, spiritual poetry “The Palms to the Light” (“Beginning”), artistic sketches and essays in German “Die Ukraine von A bis Z (witzig, würzig, interessant) ” – Ukraine from A to Z (fun, interesting and spicy), children’s novel “Be Careful, Kids Are Here!”. Mariya Tkachivska is the author of many song lyrics.

Literary awards: Laureate of Ivan Franko’s  Prize (2006); Vasyl Stefanyk’s Prize (2010).  Mariya Tkachivska’s novel  “Hold Me, Skating Rink”” was the winner of the contest “The Word Coronation 2007”; winner of the competition “The Word Coronation 2012” for the children’s novel “Be Careful, Kids Are Here! (or I could have hardly married a vacuum-cleaner)”;  Laureate of “The Word Coronation 2014” in the category “Song lyrics” (“I can not breathe without you”), and competition “The Word Coronation 2015” in the category “Screenplays” (Animation “The Time Is Ticking”).