Семак Оксана Іванівна/Oksana Semak

доцент

кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Народилася  7.12.1972 у м.Львові. У 1995 році закінчила з відзнакою  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. З 1996 по 2008 рік працювала вчителем англійської мови у загальноосвітній школі № 21 м.Івано-Франківська. 3 2004 по 2008 навчалася в аспірантурі на заочному відділенні. У 2009 році захистила дисертацію на тему «Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів».  Автор кількох методичних посібників і ряду наукових статей.

1) Семак О.І. Художня реалізація концепції національного характеру у драматургії Василя Чапленка :[зб. наук. праць] / Семак О. І. // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013-2014. – Випуск 40-41. – С.128-133. 2) Семак О.І. Реконструкція жанрових ознак драматичних творів з історичним та соціально-побутовим конфліктом (на матеріалах творів Семена Ковбеля, Олега Лугового, Василя Бабієнка, Дмитра Гунькевича, Т.Устенка-Гармаша) :[зб. наук. праць] / Семак О. І. // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип.41. – С. 120-129. 3) Семак О.І. Моделі конфліктних структур у драматургії української діаспори першої половини ХХ століття / Семак О.І. // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (13 березня 2013). – Івано-Франківськ : 2013. – С. 172-174. 4) Семак О.І. Жанр комедії у драматургії Василя Софронів-Левицького / Семак О.І. // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 листопада 2014). – Маріуполь : МДУ, 5) Семак О.І. Реконструкція жанрових ознак драматичних творів з історичним та соціально-побутовим конфліктом (на матеріалах творів Семена Ковбеля, Олега Лугового, Василя Бабієнка, Дмитра Гунькевича, Т.Устенка-Гармаша) :[зб. наук. праць] / Семак О. І. // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип.41. – С. 120-129. 6) Семак О. І. Драматургія Людмили Коваленко: націо-екзистенціальний аспект /Семак О.І.// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса: 2016. – Вип. 21. – Том 1. – С.65-69. 7) Семак О.І. Поетика драматургії Ігоря Костецького / О.І. Семак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2017.– №(39). – С. 249 – 258. 8) Семак О.І. Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: стильовий аспект / Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ: 2018. – Вип. 4(48). – С.116-123.

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76018 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

E-mail: oksana.semak@pnu.edu.ua

Oksana Semak – Assistant Professor of the Department of Foreign Languages and Translation.

She was born in 1972 in Lviv. She graduated with honors from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in 1995. From 1996 to 2008 – worked as an English teacher at secondary school № 21 in Ivano-Frankivsk. From 2004 to 2008 she studied at the correspondence department of postgraduate studies. In 2009 she defended her thesis “Ukrainian Diaspora dramaturgy of the first half of the twentieth century: the system of conflicts and characters”. She is the author of several methodical textbooks and a number of scientific articles.