Савчак Ірина Василівна/Iryna Savchak

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

У 2006 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, факультет романо-германської філології, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

З 2006 до 2011 працювала асистентом кафедри іноземних мов та країнознавства Інституту туризму Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З 2009 до 2012 року навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету, за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання.

З 2012 року – асистент кафедри іноземних мов і перекладу факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації у професійній діяльності».

У 2020 отримала вчене звання Доцента кафедри іноземних мов і перекладу.
Пройшла курси підвищення кваліфікації на платформах Coursera (Teach English Now! Technology Enriched Teaching, Teach English Now! Teaching Language Online) і Prometeus (Медіаграмотність для освітян, Освітні інструменти критичного мислення).
Взяла участь у вебінарах:
Teaching through the Covid-19 pandemic
Useful Apps and Tips for Teaching Students and Kids
Використання інноваційних медіаресурсів в освітній діяльності педагога
Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави
Цифрові інструменти в онлайн та офлайн навчанні
Використання сучасних інтерактивних технологій для ефективного опанування англійської
Як цікаво розпочати урок англійської мови? Ефективні вправи, які не потребують підготовки
Смартфон як один із інструментів урізноманітнення навчання в сучасному освітньому просторі
Новий погляд на улюблені ігри для розвитку комунікативних навичок на уроках англійської мови.

1. Савчак І.В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації у професійній діяльності / І. Савчак / / Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 64. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2014. – С.300-304. 2. Савчак І.В. Теоретичні основи формування стратегічної компетенції менеджерів туризму у процесі підготовки до професійної комунікації / І. Савчак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – Випуск 43. – С. 291 – 294. 3. Савчак І.В. Теоретичні основи формування стратегічної компетенції менеджерів туризму у процесі підготовки до професійної комунікації / І. Савчак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – Випуск 43. – С. 291 – 294. 4. Савчак І.В. Лінгвокультурологічний підхід до навчання іноземної мови фахівців з міжнародних відносин / І. Савчак / / Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 108 – 115. 5. Савчак І.В. Лінгвокультурологічний підхід до навчання іноземної мови фахівців з міжнародних відносин / І. Савчак / /Наукові записки ТНПУ ім.. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. –2016. – № 4. – С. 108 – 115. 6. Савчак І. В. Learning Ukrainian History: навчальний посібник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України / І. Савчак // Івано-Франківськ, 2017. – 80с. 7. Савчак І. В. Learning Ukrainian History / навч. посіб. для студентів істор. спец. // І. Савчак. – Івано-Франківськ, 2017. – 80 с. 8. Drozdova I.P., Savchak I. V. Peculiarities of foreign students training to Ukrainian dialogue communication in higher school by means of information technologies. Прикарпатський вісник НТШ. Івано-Франківськ, 2018. – Випуск 4 (48). С. 25-37.

6. Савчак І. В. Teaching international relations experts English dialogue communication / І. Савчак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2019. – Випуск 3 (55). С. 221-231.
7. Melnychuk, I., Drozdova, I., Savchak, I., & Bloshchynskyi, I. (2019). Higher School Instructors’ Pedagogical Skills Improvement as a Basis of Educational Strategy for Development of Students’ Professional Training.Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4 Supl.1), 170-184. doi:10.18662/rrem/184 (зарубіжне видання, Web of Science)
8. SAVCHAK, Iryna V.,POZNANSKYI, Roman V., LAPINA, Viktoriia О.(2020). Educational dialogue as the means of improving the dialogical communication skills of non-philological students while teaching foreign languages. Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015 Vol. 41 (Nº 16), p.20 (зарубіжне видання)

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76000 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

e-mail: iryna.savchak@pnu.edu.ua

Iryna Savchak is Candidate of Pedagogical Sciences, assistant of Foreign Languages and Translation Department.

In 2006 she graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Faculty of Romano-Germanic Philology, received higher education in the specialty “Language and Literature (English)” and got the qualification of philologist, teacher of English and German languages and literature.

From 2006 to 2011 Iryna Vasylivna Savchak worked as an assistant of Department of Foreign Languages and Country studies in the Institute of Tourism of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

From 2009 to 2012 she was a postgraduate at the same university, specialty 13.00.02 – theory and methods of teaching.

Since 2012 she has been working as an assistant of Foreign Languages and Translation Departmentin the Institute of History, Political Science and International Relations of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

In 2016 she defended her thesis entitled “The forming of readiness to dialog communication of future tourism managers in professional activity.”

Scientific interests: communication process, culture studies.