Кобута Світлана Степанівна/Svitlana Kobuta

доцент

кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Кандидат філологічних наук. У 2015 році захистила дисертацію на тему “Концепція “вільної людини” в творчій спадщині Івана Багряного і Джорджа Орвелла”.

У 2011 р. закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Англійська мова та література».

Коло наукових зацікавлень: компаративні студії англійської та української літератури, зокрема порівняння творчості Джорджа Орвелла та Івана Багряного.

1) Кобута С. С. Віра як вимір внутрішньої свободи особистості в романістиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укл.: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид. Нац. у-ту «Острозька академія», 2014. – Вип.45. – С. 124-126 0,19 друк. акрк. 2) Кобута С. Проблема національної свободи у публіцистиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла/ С.Кобута // Spheres Of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Science. – Ed. I.Nabytovych. – Volume VIII. – Maria Curie-Sklodovska University of Lublin. – Lublin, 2014 – P.161-169 3) Кобута С. Проблема соціальної свободи у публіцистиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла/ С.Кобута. – Кременецькі компаративні студії. Збірник наукових праць. – Кременець: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка – 2014 – С.156-164. 4) Кобута С. Біографічні паралелі як підстава типологічного вивчення творчості Джорджа Орвелла та Івана Багряного / С.Кобута, С.Коршунова // Питання літературознавства: науковий збірник. Вип. 89. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 256 – 265. 5) Кобута С. Мотив свободи в соціальній поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла / С. Кобута // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 62. – 2016. – С.149-152. 6) Кобута С.С. Особливості трактування національної свободи у публіцистиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла: порівняльний аспект. Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. Випуск 4 (48) 2018. Івано-Франківськ, 2018. – С. 169-178.

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76000 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

e-mail: svitlana.kobuta@pnu.edu.ua

Kobuta Svitlana – assistant of the Foreign Languages and Translation department of the Institute of History, Political Science and International Relations.
Candidate of Philology in specialty 10.01.05 – Comparative Literature Studies / Doctor of Philosophy
The post-graduate of the World literature and Comparative Literature Department (since 2014), with the “Comparative Literature” specialty.
In 2011 graduated from the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, specialty “English language and literature”.
The sphere of scientific interests: comparative studies of English and Ukrainian literature, comparison of George Orwell and Ivan Bahrjanyj works in particular, thory and practice of translation.