Онлайн-семінар «Система забезпечення академічної доброчесності в Прикарпатському університеті»

21 жовтня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. З цієї нагоди сьогодні в ПНУ ім. Василя Стефаника в онлайн форматі відбувся семінар на тему: «Система забезпечення академічної доброчесності в Прикарпатському університеті» для викладачів, студентів та усіх охочих.

Академічна доброчесність – це мотивоване та відповідальне навчання і викладання, основа якісної освіти та шлях до формування свідомого громадянського суспільства. Категорія академічної доброчесності є всеохоплюючою. Вона стосується не лише загальної корпоративної культури університету, внутрішньої культури студента, а також включає в себе духовні засади, етичні і моральні принципи.

«Шановні наші викладачі, бакалаври, магістри та аспіранти! Щиро вітаю, що ви доєдналися до святкування Міжнародного дня академічної доброчесності. Кожен з нас розуміє наскільки відповідально бути сьогодні академічно доброчесними. Це є добрий спосіб змінити цей світ. Але для того, щоб змінити велику систему, нам потрібно почати з себе. Позитивний імідж нашого університету формується рівнем академічної доброчесності перш за все кожного з нас. У час війни ми мамо всі спільну мрію, це жити в успішній, сильній країні, яка перемогла ворога. Тому ми повинні виховувати у собі свідомого, порядного та чесного громадянина. Академічна доброчесність будується на декількох цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага до дій. Якщо б у своїй повсякденній роботі ми цього дотримувалися, то я думаю, що можна було б розвивати ще більш потужне середовище наукової та освітньої спільноти. Сьогодні про це та багато іншого розповідатимуть чотири спікери, які забезпечують дотримання академічної доброчесності в Прикарпатському університеті», – зазначила перша проректорка Прикарпатського національного університету Валентина Якубів.

Темами до обговорення були:

1. Основні види порушень академічної доброчесності та проблеми їх запобігання. Олег Жерноклеєв – д.і.н., проф., завідувач кафедри всесвітньої історії, голова Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

2. Міжнародна співпраця університету та Американських рад з міжнародної освіти з питань якості освіти та академічної доброчесності. Микола Кузь – д.т.н., проф., директор Центру забезпечення якості.

3. Особливості процедури перевірки наукових документів (бакалаврська, магістерська, дисертація) на наявність текстових запозичень. Роман Дзумедзей – к.ф.-м.н., директор Наукової бібліотеки.

4. Управління корупційними ризиками ЗВО Юрій Костелей – керівник відділу запобігання та виявлення корупції.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

– об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Детальніше з видами порушень академічної доброчесності, видами академічної відповідальності, порядком виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності можна ознайомитися у відкритому доступі на сайті університету: https://pnu.edu.ua/polozhennia-pro-zapobihannia-plahiatu/