Солюк Мар’яна Миколаївна/ Mariana Soliuk

 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

З вересня 2019 р. навчання в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 035 Філологія.
З 2012 р. – асистент кафедри іноземних мов і перекладу.
З 2012 по 2019 рр. – старший лаборант кафедри іноземних мов і перекладу.
У 2012 р. закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника, спеціальність «Мова і література (німецька)».

Підвищення кваліфікації та стажування:
Львівський національний університет імені Івана Франка
15-17. 12 2015 тема стажування: «Fortbildungsseminare für ukrainische Daf-Hochschullehrinnen»
04-05. 12 2017 тема стажування: «Interkulturelles Training im DAF-Unterricht»
Коло наукових зацікавлень: семантика мови, переклад

Навчальні дисципліни:
Основна іноземна мова (англійська) (Середня освіта Історія)
Друга іноземна мова (німецька) (Міжнародні відносини, Міжнародні економічні відносини)
Третя іноземна мова (німецька) (Міжнародні економічні відносини)

1. Ткачівська М. Р., Солюк М. М. Власні назви як перекладознавча проблема. / Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. – м. Івано- Франківськ, 2015. – С. 335 –338.
2. Tkachivska M. R., Soliuk M. M. Realias of the Soviet Union Period: Peculiarities of Their Reproduction in the German Translations of the Essays of Yu.Andrukhovych. / Jourlal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific edition. Series of Social and Human Sciences. Vol. 2, No. 2-3. – Ivano-Frankivsk, 2015. – C. 51 – 55.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 17 -18 травня 2019 року, м. Івано-Франківськ, тема доповіді: «Порівняльна характеристика перекладів есеїв Ю. Андруховича, здійснених С. Штьор та А. Вольданом»

Teste dich selbst! Навчально-методичний посібник для студентів 1 – 3 курсів денної форми навчання спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Політологія», «Історія та археологія», «Середня освіта (Історія)» / укладач М.М. Солюк. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. – 50 с.

EuropaIch will es wissen. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Політологія», «Історія та археологія», «Середня освіта (Історія)» / укладач М.М. Солюк. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. – 126 с.

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76000 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

E-mail: mariana.soliuk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Mariana Soliuk – assistant of the Foreign Languages and Translation department of the Institute of History, Political Science and International Relations.
The post-graduate (since 2019), the specialty “035 Philology”.
In 2012 graduated from the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, specialty “German language and literature”.
The sphere of scientific interests: semantics of language, translation.

Contacts:

Chornovola-street, 1 / 207

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: (0342) 75-20-27
E-mail: ruslana.kovaliuk@pnu.edu.ua