«Формування професійного іміджу майбутніх перекладачів»

План роботи студентського наукового гуртка
«Формування професійного іміджу майбутніх перекладачів»

на 2022-2023 н. р.

Науковий керівник: Серман Л.І.

Пояснювальна записка

Сутність успіху професійної діяльності перекладача як фахівця з міжкультурної комунікації визначається його здатністю до самовдосконалення, самоорганізації та творчої праці. Професійний імідж майбутнього перекладача як динамічне явище, розбудовується та розвивається в процесі професійної діяльності, перебуваючи в перманентній взаємодії носія іміджу із середовищем (співробітники, керівництво, клієнти, замовники, суспільство загалом). Заняття в гуртку розкривають теоретичні і практичні основи такої важливої складової формування професійної компетентності майбутнього перекладача, як його
професійний імідж.
Актуальність. Більшість молодих перекладачів стикаються з проблемою формування власного іміджу уже безпосередньо під час професійної діяльності, адже сучасні програми з професійної підготовки перекладачів не передбачають створення педагогічних умов формування у них навиків іміджування. Тому нашим завданням є розкриття змістовно-процесуальні особливостей формування професійного іміджу майбутніх перекладачів. Розроблено для факультативного впровадження у процес професійної підготовки студентів – майбутніх перекладачів, фахівців з міжнародних відносин, що навчаються за спеціальністю 291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії.

№ з/п Зміст роботи Термін
виконання
Відповідальна
особа
1 Імідж як психолого-педагогічна
проблема; класифікація, функції
Жовтень
2022 р.
Серман Л.І.
2 Соціальний і психологічний аспекти
професійного іміджу перекладача
Жовтень
2022 р.
Серман Л.І.
3 Природа формування іміджу Листопад

2022 р.

Серман Л.І.
4 Стратегії та технології іміджування Листопад

2022 р.

Серман Л.І.
5 Мистецтво керування враженням Грудень

2022 р.

Серман Л.І.
6 Атрибути і фактори ділового іміджу Грудень

2022 р.

Серман Л.І.
7 Історична довідка. Дипломатія і
професія перекладача: від минулого
до сучасного
Лютий
2023 р.
Серман Л.І.
8 Особливості роботи перекладача:
види і правила перекладу
Лютий
2023 р.
Серман Л.І.
9 Психологічні тактики-інструменти з
іміджування
Березень
2023 р.
Серман Л.І.
10 Тренінг «Самооцінка» Березень

2023 р.

Серман Л.І.
11 Тренінг «Мотивація» Квітень

2023 р.

Серман Л.І.
12 Тренінг «Комунікативні навики» Квітень

2023 р.

Серман Л.І.
13 Тренінг «Професійно-особистісний
ріст»
Травень
2023 р.
Серман Л.І.
14 «Моральний кодекс перекладача» Травень

2023 р.

Серман Л.І.