Богачевська Лілія Орестівна/Lilia Bohachevska

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

У 1998 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника факультет романо-германської  філології, та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень філолога, викладача англійської мови та літератури.  У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ч. Діккенс і українська література: рецепція і типологія» зі спеціальності порівняльне літературознавство 10. 01. 05. З 2010 року працює доцентом кафедри іноземних мов і перекладу. Автор 14 одноосібних статей та 5 інших публікацій.

Взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції (Bogachevska L. TOEFL exam as a step in studying abroad (practical recommendation on listening section) // Міжнародна науково-практична конференція: сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури (10-11 квітня 2020р. м. Львів) – C.106-110.) та підготувала до друку статтю (Богачевська Л.О. Поетикальні особливості художнього втілення образу «міста» у романах «Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса та «Борислав сміється» І. Франка //«Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки» № 1/2020)

1) Богачевська Л.О.Функціональність сатири у творах Ч. Діккенса та в українській літературі / Літературознавчі студії: компаративний аспект. Збірник статейю Випуск 3. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – С. 10-17;

2) Bogachevska L. O. Poetical Pecularities of Satirical Depiction of the Novel “Hard Times” by Ch. Dickens and the Short Story “Zabobon” by Les Martovych (Comparative-Typological Aspect) / The Languages We Speak Affect our Perception of the World. / Jourlal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific edition. Series of Social and Human Sciences. Vol. 2, No. 2-3. – Ivano-Frankivsk, 2015. – C. 98 – 103;

3) L. Bogachevska, O. Semak. Glimpse on the History of Great Britain. – Івано-Франківськ: Просвіта, 2016. – 30c. Богачевська Л. О. Художньо-естетичне втілення рис сентименталізму в українській повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» та в англійському романі Ч. Діккенса «Домбі і син (типологічно-порівняльний аспект) / Богачевська Л.О. // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27 лютого 2016). – Одеса : 2016;

4) Богачевська Л.О. Компаративний аспект перекладів Івана Анрусяка та Олександра Добровольського повісті «Різдвяна пісня в прозі» Ч. Діккенса / Літературознавчі студії: компаративний аспект. Збірник статей Випуск 4. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – С. 133-141;

5) Богачевська Л. О. Художнє осмислення проблеми освіти та виховання в творах Ч. Діккенса та І. Франка (компаративний аспект) //Мова та література у полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції:м. Львів, 10-11 лютого 2017р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2017. – 160с., С. 12-15;

6) L. Bogachevska, O. Semak. Worldwide Organizations. Івано-Франківськ: Просвіта, 2017. – 100c.

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76000 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

e-mail: lilia.bogachevska@pnu.edu.ua

Lilia Bohachevska – Candidate of Philological Sciences, A.P.

Graduated from the Philology Faculty of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in 1998 and received educational qualification of philologist, teacher of English language and literature. In 2007 defended her thesis entitled “Ch. Dickens and Ukrainian literature: reception and typology” (specialty Comparative Literature 10. 01. 05). Since 2010 works as Assistant Professor of the Department of Foreign Languages and Translation. The Author of 14 articles and 5 other publications.